Danışmanlık

Hizmet verdiği alanlarda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir.    Voden Danışmanlık Mühendislik Eğitim olarak konusunda uzman personellerle tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak hizmet verdiğimiz kuruluşun mevcut durumunu tespit ederek ulaşmak istediği hedeflere odaklanan, süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliklerin artırılması, verimsizlik noktalarının belirlenmesi için verilen destek hizmettir. Organizasyonun tüm basamaklarında tüm çalışanların katılımıyla kuruluşun en yüksek verimliliğe ulaşması hedeflenir.  Voden Danışmanlık Mühendislik olarak hizmet verdiğimiz kuruluşun talebine göre proje bazlı (belirli süreli) ve sürekli olmak üzere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sürekli danışmanlık eğitim destekli verilen bir hizmettir.