Eğitim

Eğitim nedir? sorusuna verilecek birçok cevap vardır. Genel manada eğitim, bir insanın; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmesidir.

Voden Danışmanlık Mühendislik Eğitim olarak Eğitimlerimizi firmaların eğitim ihtiyaçları ve eğitimden bekledikleri faydaları değerlendirerek planlarız. Eğitim programlarımızı firmalara ve mevcut uygulanan gıda güvenliği yönetim sistemlerine özgü olarak geliştiririz. Eğitimleri konusunda uzman ve deneyimli eğitimciler ile sunar eğitim sonunda eğitim içerine uygun katılım yada başarı sertifikası hazırlanarak katılımcılara teslim ederiz.

Eğitim organizasyonları genel katılıma açık daha önce eğitim konusu, süresi ilan edilmiş ilgili sektörlerin tüm katılımcılarına açık eğitimler ve firmalara özel olarak hazırlanan eğitim içeriğine göre sadece firma çalışanlarının katıldığı eğitim olmak üzere iki grupta organize edilmektedir.

Genel Katılıma Açık Eğitimin Faydaları

 • Sektörün diğer firma çalışanları arasında iletişimin sağlanması
 • Eğitim sırasında firma çalışanları arasında farklı vaka çalışmalarının ve örnek çeşitliliğinin artması
 • Eğitim katılım maliyetinin kişi başı düşen miktarının azalması

Firmalara Özel Eğitimin Faydaları

 • Eğitim zamanları isteğe göre belirlenebilir
 • Eğitim süresi isteğe göre belirlenebilir
 • Kurumda eğitim alacak personel sayısının fazla olması, eğitim maliyetini azaltır
 • Firmanın personellerin eğitime aynı zaman dilimden gerçekleştirilmesi
 • Eğitim için giden personelin konaklama, yemek, vb. gibi giderlerinin fazlalığı
 • Firmalar uygulamış yada uygulamayı düşündekileri kaliye yönetim sistemine uygun eğitimler, mevcut personelinin eğitim seviyelerinin ve eksiklerini göz önüne alarak kendisine direk fayda sağlayacak olan konuları seçip bu konulara göre eğitim içeriği hazırlatabilir.

Eğitim Konularımız

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
 • BRCGS (BRC) Ver.8 Gıda Güvenliği İçin Küresel Standart Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • IFS Food Ver.6.1 Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimi
 • HACCP Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 19011:2018 -İç Denetçi Eğitimi
 • FSSC 22000 Ver.5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
 • Global GAP Aquaculture (Su Ürünleri Modülü) Bilgilendirme Eğitimi
 • ASC Aquaculture Stewardship Council Alabalık, Çipura, Levrek, Somon Standardı Bilgilendirme Eğitimi
 • BAP Best Aquaculture Practices Çipura, Levrek Standardı Bilgilendirme Eğitimi
 • Food Defence (Gıda Savunma) Bilgilendirme Eğitimi
 • Food Fraud (Gıda Sahteciliği) Bilgilendirme Eğitimi