Standartlar

International Featured Standards – IFS

Kapsam
IFS Food, perakendeci ve toptancı markalı gıda ürünü tedarikçilerinin yanı sıra diğer gıda ürünü üreticilerini, diğer gıda işleyen kuruluşları ve dökme gıda ürünleri paketleyen şirketleri denetlemeye yönelik bir Standarttır. IFS Food yalnızca bir ürün «işlendiğinde» ya da birincil paketleme sırasında ürüne bulaşma tehlikesi olduğunda kullanılabilir. IFS Food; ithalat (ofisler, örn broker), nakliye, depolama ve dağıtım etkinlikleri için geçerli değildir:

Amaç
IFS Standartlarının temel amaçları şunlardır:

 • Tekbiçimli değerlendirme sistemini kapsayan ortak bir standardın yerleştirilmesi,
 • Akredite belgelendirme kuruluşları ve IFS tarafından onaylanmış yetkili denetçilerle çalışılması,
 • Tedarik zincirinin tamamı üzerinde kıyaslanabilirlik ve saydamlığın sağlanması,
 • Hem tedarikçiler hem de perakendeciler için maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak.

Standardın Çeşitleri
IFS Standartları şu anda tedarik zincirinin tüm bölümlerinde yer alan paydaşlar için geliştirilen sekiz standarttan oluşmaktadır. Tüm standartlar, gıda ve/veya ürün güvenliği ile ilgili yasal hükümleri uygularken kullanıcılara yardımcı olan ve gıda, ürün güvenliği ve kalite konularında tekdüze kılavuzlar sağlayan proses standartlarıdır.
Bir IFS sertifikası, sertifikalı şirketin gıda ve/veya ürün güvenliği için uygun prosesler oluşturduğunu ve müşteri şartnamelerini dikkate aldığı ve uyguladığını göstermektedir. Sertifikasyon, gıda üreticileri, brokerlar, lojistik sağlayıcılar, ev ve hijyen ürünleri üreticileri ile toptancı ve perakendecilere açıktır.

 

 • IFS Food
 • IFS Global Markets Food
 • IFS Wholesale/Cash & Carry
 • IFS Logistics
 • IFS Global Markets Logistick
 • IFS Broker
 • IFS HPC
 • IFS PACsecure
 • IFS Food Store

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon
IFS Standardı’nın uygulanan ilk versiyonu (sürüm 3) HDE tarafından geliştirimiş ve 2003’te yayınlanmıştır. Ocak 2004’te güncellenmiş bir versiyon olan sürüm 4 tasarlanmış ve FCD ile işbirliği içinde yayınlanmıştır. 2005/2006 yıllarında İtalyan perakende birliği de Uluslararası Gıda Standardı’na katılmış ve sürüm 5’in gelişim süreci Fransa, Almanya ve İtalya’nın yanı sıra İsviçre ve Avusturya’dan perakende federasyonlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
IFS Food Sürüm 6, Uluslararası Teknik Komite ile Fransız, Alman ve İtalyan çalışma gruplarına ek olarak perakendeciler, ortaklar ve sektör temsilcileri, gıda hizmeti sağlayıcıları ve belgelendirme firmalarının da katılımı ile gerçekleşmiştir. IFS Food sürüm 6’nın gelişimi sırasında, IFS, yakın zamanda kurulan IFS Kuzey Amerika çalışma grubundan ve İspanya, Asya ve Güney Amerika perakendecilerinden destek almıştır. Yeni IFS Food sürüm 7 01 Temmuz 2021 ’de zorunlu hale gelmiştir.

IFS Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.
 • Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve prosesine bağlı olarak değişir.
 • Denetimler haberli olarak gerçekleştirilir.
 • Detaylı İngilizce rapor IFS’e iletilir.
 • IFS belgesi bir yıllığına verilir ve her yıl tekrar tekrar gözetim denetimine tabii tutulur.

Şirket, 1996 yılında tedarik zinciri boyunca gıda güvenlik standartlarını uyumlaştırmak isteyen perakendeciler tarafından kurulmuştur. Bugün hem gıda hem de gıda dışı kategorilerde küresel olarak tanınmış ve türünün en zorlu üçüncü taraf sertifikasyon şemasını işlemektedir.
BRCGS (BRC) Global Standardları, tedarik zincirinde güven oluşturmaya yardımcı olan bir pazar lideri küresel markadır ve Gıda, Ambalaj, Depolama ve Dağıtım, Perakende ve Tüketici Ürünleri Standartları, iyi üretim uygulamaları için kriter belirlemiştir. Böylece müşterilerine güvenli, yasal ve yüksek kalite ürünler sunmaktadır. BRCGS (BRC) Global Standards, 2016'da LGC Group tarafından satın alındı.

BRC Küresel Standart Gıda Güvenliği

Standart gıda üreticilerinin güvenli gıda üretimi ve müşteri gerekliliğinin karşılanması için ürün kalitesi yönetiminde yardım alabilecekleri bir kaynaktır. Gıda perakendecileri tarafından tedarikçilerinin yeteneklerini ölçmede bu standarda göre sertifika almak birçok perakendeci, gıda hizmeti veren firma ve üreticiler tarafından dikkate alınmaktadır. Talebe cevap vermek amacıyla, Gıda Güvenliği Global Standardı, gıda işletmeleri tarafından dünya çapında uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla birçok dile tercüme edilmiştir.

Gıda Güvenliği Global Standardı yasal uyum ve müşterinin korunması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek üzere gıda üreten kuruluş bünyesinde olması gereken güvenlik, kalite ve operasyonel kriterleri belirlemek üzere geliştirilmiştir. Standardın formatı ve içeriği, Standardın gerekliliklerine göre - belgelendirme kuruluşu – yetkin bir üçüncü taraf tarafından kuruluşa ait işletmelerin, operasyon uygulamalarının ve prosedürlerin değerlendirilmesine imkan vermek üzere tasarlanmıştır.

Kapsam
Gıda Güvenliği Global Standardı perakendeci markalı ürünleri, marka olan gıda ürünleri ve gıda hizmeti veren kuruluşları, yemek firmaları ve gıda üreticileri tarafından kullanım için gıda veya girdiler olarak tedarik edilen işlenmiş gıdaların imalatı ve birincil ürünlerin hazırlanması ile ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır. Belgelendirme, denetimin yapıldığı sahada imal edilen veya hazırlanmış olan ürünlere uygulanacak olup, üretim saha yönetiminin doğrudan kontrolü altında olan depo tesislerini de kapsamına almaktadır.
Standart, denetimi yapılan sahada üretilmeyen gıda ürünlerine ve kuruluşun doğrudan kontrolü dışındaki toptan satış, ithalat, dağıtım ve depolama ile ilgili faaliyetlere uygulanmayacaktır. BRCGS (BRC), gıda üretimini, ambalajlanmasını, depolanması ve dağıtımında üstlenilen bir dizi faaliyetle ilgili gereklilikleri ortaya koyan bir Global Standartlar yelpazesi geliştirmiştir.

Amaç

 • Tam zincir izlenebilirliği,
 • Acentelerin veya aracıların kullanıldığı durumlarda görünürlük (Uygulama 1Temmuz 2016),
 • Sahtecilikle mücadele,
 • Ortam şartlarındaki ürünlerin yüksek dikkat gerektiren alanlara dahil edilmesi,
 • Etiket ve ambalaj kontrolü,
 • Çok sayıdaki denetimi azaltmak ve müşteri gerekliliklerini karşılamak,
 • Farklılığı cesaretlendirmek ve derecelendirmeyi iyileştirmek.

Standart çeşitleri

 • BRCGS Gıda Standardı
 • BRCGS Glutensiz Ürün Standardı
 • BRCGS/IOP Ambalaj Standardı
 • BRCGS Depolama ve Dağıtım Standardı
 • BRCGS Acente ve Brokerler Standardı
 • BRCGS Tüketici ürünleri Standardı
 • BRCGS Perakende Standardı

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon

 • 1998-BRCGS Standard İngiltere’ de ilk defa denetim standardı olarak yayınlandı.
 • 1999-EN 45004 Akrediteli ilk Denetim Kuruşlarını onayladı ve BRC Akredite olarak verilmeye başladı.
 • 2000-Versiyon 2 yayınlandı.
 • 2000-CIES (Ticaret Odası CIES The Global Food Business Forum) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRCGS Standardı, IFS
 • Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı.
 • 2002-Versiyon 3 BRCGS standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi
 • 2003-BRCGS, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul etti.
 • 2011-Versiyon 6 BRCGS standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi.
 • 2015- Versiyon 7 BRCGS standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi.
 • 2019-Versiyon 8 BRCGS standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi.

Standartta başlıca değişiklikler nelerdir?

 • Denetim prosesinin tutarlılığının sağlanmasına devam edilmesi,
 • Standartta esneklik sağlayarak denetim yükünün azaltılması adına ilave gönüllülük modüllerinin kapsama alınması,
 • Firmaların sistemeler kurmaya teşviki ile gerçek dışı uygulamalara sapmalarının azaltılması,
 • Tedarik zincirinde daha geniş kapsamlı şeffaflık ve izlenebilirliğin teşviki,
 • Standarda adaptasyonun teşviki ve bu anlamda gelişmekte olan küçük işletmelerde gıda güvenliğinin iyileştirilmesinin teşviki.
 • Yüksek riskli alan, düşük riskli alan sınıflandırması için temel madde oluşturuldu
 • Ticareti  yapılan kapsama alınarak  temel madde oluşturuldu

BRC Sistem Belgelendirme Süreci 

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme

FSSC 22000, FSSC 22000 Vakfı adı altında Hollanda yasalarına göre olan bir tüzel kişiye aittir. FSSC 22000 belgelendirme programı paydaşlar kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul içinde, gıda tedarik zincirinde yer alan tüm tarafların çıkarları temsil edilmektedir.Kurul yılda en az üç toplantı yapmaktadır. Paydaşlar kurulu tarafından kararlaştırılan programdaki önemli değişiklikler Vakıf web sitesinde verilen kararlar listesinde yayınlanmaktadır. Şemanın ilgili belgelerindeki değişiklikler her yıl Vakıf web sitesinde yayınlanmakta ve lisanslı sertifikasyon kuruluşları ve irtibatlı akreditasyon organları ile iletilmektedir.

FSSC 22000
FSSC 22000 şeması, bir sertifikasyon şemasını geliştirmek, uygulamak, işletmek ve tarafsızlığını ve yeterliliğini garanti etmek için sertifika kuruluşlarının gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Program, gıda imalat organizasyonlarının gıda güvenliği sistemini değerlendirmek ve bir sertifika vermek için gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bu sertifika, organizasyonların gıda güvenliği sisteminin, verilen şartlara uygun olduğunu ve organizasyonun bu gerekliliklere uyumu sürdürebildiğini gösterir.
Şema üç bileşenden oluşur: ISO 22000, sektörlere özgü PRP'ler ve belirli FSSC 22000 gereksinimleri. Bu üç bileşenin yanı sıra ISO 9001'in tüm gereksinimlerine dayanan bir gönüllü FSSC 22000 - Kalite modülü bulunmaktadır.

Kapsam
FSSC 22000, ISO 22000, sektör PRP'leri için teknik şartnameler ve Ek şema gereklilikleri standartlarına uygun gıda ve yem güvenliği yönetim sistemleri için eksiksiz bir sertifikasyon programıdır.
Tüm gıda tedarik zincirinde kullanılabilecek bir sertifikasyon modeli sunmaktadır. Sektör PRP'leri için böyle bir teknik şartnamenin yapıldığı sektörleri kapsar. FSSC 22000, ISO / TS 22003'te tanımlanan gıda zinciri kategorisi tanımlamasını takip etmektedir. Sektör PRP'leri için yeni teknik spesifikasyonların geliştirilmesi sürmekte olduğundan, programın asıl kapsamı bu gelişmeleri takip etmektedir.

Şema belgeleri, sertifikasyon için gıda ve yem tedarik zincirindeki organizasyonların gereksinimlerini içerir. Başvuru sahibi kuruluş tarafından, belgelendirme başvurusundan önce gıda ve yem güvenliği yönetim sistemini değerlendirmek, geliştirmek, uygulamak ve geliştirmek için kulanılmaktadır.

FSSC 22000'in yararları nelerdir?

 • FSSC 22000, GFSI tarafından tanınmaktadır ve dünya çapında AB'ler tarafından kabul edilmektedir.
 • FSSC 22000, üreticilerin gıda güvenliği çabalarını bilimsel ve teknik ilerlemelere ve denetim kaynaklarını sürekli geliştirmeye odaklamalarını sağlayan bir gıda güvenlik yönetimi sertifikasıdır.
 • FSSC 22000, kar amacı gütmeyen bir vakıf mülkiyetinde yönetilmektedir.
 • Bağımsız uluslararası sektörü temsil eden paydaşlar kurulu tarafından idare edilmesi, belirli bir paydaştan bağımsızlık tanır ve uluslararası taahhüdü sağlar.
 • FSSC 22000, uluslararası ISO 22000 standartlarına dayalıdır.
 • Dünya çapında tanınırlığa ve dünya çapında güvenilirliğe sahiptir.
 • Tedarik zincirinde iletişimi ve gıda güvenliğini geliştiren ortak bir dil sağlar.
 • Ön gereksinim programları (PRP'ler) için gerçekte gerekli olana odaklanan kontrollü, sistematik bir yönetim protokolü sağlar.
 • Bir organizasyonun gıda güvenliği risklerini tanımlama ve kontrol etme becerisinin diğer paydaşlara güvenini sağlar.
 • Belirli ve çeşitli müşteri ihtiyaçlarını hesaba katmak için yeterli esneklik sağlar.

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon
Bu standart Avrupa Gıda ve İçecek Dairesi tarafından kabul edilmiş, uluslar arası uyum ve kabul görürlük çalışmaları yapılmış ve belgelendirme faaliyetleri başlatılmıştır. Belgelendirme için belge firmalarını akredite etme uygulamaları başlamış ve devam etmektedir.
2011 yılından bu yana Avrupa Gıda Dairesi PAS 223' ü yayınlamıştır. PAS 223’ ün amacı (Gıda Ambalajı) ambalaj malzemesi üretimi ile FSSC 22000 belgelendirme kapsamını genişletmek olmuştur. Gıda güvenliği için ön koşul programları ve tasarım gereksinimleri imalatı ve gıda ambalaj uygunluğunun sağlanması hedeflenmektedir. FSCC 22000 sektörünün PRP'ler için gerekli teknik altyapı materyali olmuş ve uluslararası gıda sektöründeki büyük oyuncular bu sektörlerdeki bu uygulamaları ister hale gelmiştir.
3 Haziran’da, FSSC 22000 sertifika programı versiyon 5 yayınlanmıştır. Revizyonun en büyük sebeplerinden biri geçtiğimiz yıl temeli GFSI onaylı belgelendirme şemasına dayanan ISO 22000: 2018 standardının yayınlanmasıdır. ISO 22000, FSSC 22000 standardının ana kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, FSSC versiyon 5’teki tüm önemli değişiklikler ISO 22000’deki değişikliklerle uyuşmaktadır.

FSSC 22000 V4.1’in gereksinimlerine yönelik denetimlere 31 Aralık 2019’a kadar izin verilecektir. FSSC 22000 V5 şema gereksinimlerine yönelik geçiş denetimleri, 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecektir.

FSSC 22000 niye yeniden düzenlendi?
Yeni gereksinimler içermektedir:

 • Habersiz denetimler yürütmek,
 • Kritik uygunsuzlukları ortaya koymak,
 • Kasıtlı ürün bulaşmasının önlenmesi,
 • Standartlaştırılmış denetim raporu,
 • Ulaştırma ve depolama, gıda hizmeti/catering ve perakende/toptan satış endüstrileri.

Programın bu yeni yayımı, sanayi temsilcileri, sertifikasyon kuruluşları, akreditasyon kuruluşları, eğitim organizasyonları ve hükümetler gibi kilit paydaşlarla yapılan 14 aylık küresel danışma sürecinin sonucudur. Genel proje FSSC 22000 ekibi tarafından yönetildi ve Danışma Kurulu ve Paydaşlar Kurulu tarafından yönlendirildi. FSSC Paydaşlar Kurulu, tüm sertifikalı sitelerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sürüm 4'e karşı denetleneceğini bildirmiştir.

FSSC 22000 sertifikasyon Şeması
Bölüm 0 - Tanımlar
Bölüm I - Şemaya Genel Bakış
Bölüm II - Sertifikasyona İlişkin Gereklilikler
Bölüm III - Sertifika İşlemine İlişkin Gereklilikler
Bölüm IV - Sertifikasyon Kuruluşlarına İlişkin Gereklilikler
Bölüm V - Akreditasyon Kuruluşları İçin Gerekenler

Ek 1 Bölüm IV - Sertifika kapsam tabloları
Ek 2 Kısım IV - Denetim zamanı hesaplama
Ek 3 Bölüm IV - Uygunsuzluk derecelendirmesi
Ek 4 Kısım IV - Denetim raporları
Ek 4a Bölüm IV - Denetim rapor şablonu
Ek 5 Bölüm IV - Denetçi yeterliliği
Ek 6.1 Kısım IV - FSSC 22000 Sertifikası
Ek 6.2 Kısım IV - FSSC 22000 Kalite Belgesi

FSSC 22000 Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

ISO Hakkında
ISO, 163 ulusal standart kuruluşuna üyeliği bulunan bağımsız, sivil toplum dışındaki bir organizasyondur.
Üyeleri aracılığıyla uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve yenilikçiliği destekleyen ve küresel zorluklara çözümler üreten gönüllü, fikir birliğine dayalı, pazarla ilgili Uluslararası Standartlar geliştirir.
Merkezi Sekreterliği İsviçre Cenevre'de bulunur.

ISO 22000: 2005
Bu standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır:

 • İnteraktif iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön gereksinim programları
 • HACCP prensipleri

Gıda güvenliği yönetim sistemleri – Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standardlar
 3. Terimler ve tarifler
 4. Gıda güvenliği yönetim sistemi
 5. Yönetim sorumluluğu
 6. Kaynak yönetimi
 7. Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme
 8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

Kapsam
Bu standard, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.
Bu standard, gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanabilir. Bu standardın herhangi bir gereksinim karşılıklarını yerine getirmek için, iç ve/veya dış kaynaklar kullanılabilir.
Bu standard, bir kuruluşun sahip olması gereken aşağıdaki koşulları kapsar;

 1. Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirmek,
 2. Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,
 3. Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,
 4. Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,
 5. Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek,
 6. Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğunu göstermek,
 7. Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluştan sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak veya bu 
standarda uyumluluğunu beyan etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek.

Amaç
Bu standardın amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi şartlarına uyum sağlamaktır. Bu standard, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklanmış, tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır.

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon
1 Eylül 2005 ISO 22000:2005 “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirinde Yer Alan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardı olarak yayımlanmıştır.
26 Ocak 2006-TS EN ISO 22000:2005 Türk Standardı olarak kabul edilmiştir.

ISO 22000 niye yeniden düzenlendi?
2005 yılında ISO 22000'nin ilk yayınlanmasından bu yana, tedarik zinciri kullanıcılarının yeni gıda güvenliği ile ilgili zorluklarla karşı karşıya olması, standartların revize edilmesi ihtiyacını hızlandırdı. Aslında standartlar, mümkün olduğunca işletmeler açısından anlamlı ve yararlı kalmasını sağlamak için her 5 yılda bir gözden geçirilmektedir. Bu amaçla Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 22000, 2018 revizyonu uzun süren çalışmalar sonucunda ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) tarafından 18.06.2018 tarihinde yayınlandı.

ISO 22000:2005 sertifikasına sahip kuruluşların geçişi tamamlaması için standardın yayım tarihinden (18.06.2018) itibaren 3 yıllık bir süre belirlenmiştir.

Standartta başlıca değişiklikler nelerdir?
Standartta önerilen en önemli değişiklikler, yapısındaki değişiklikler ve aşağıdaki gibi kilit kavramların açıklığa kavuşturulmasını içerir:
Üst düzey yapı: birden fazla yönetim sistemi standardı kullanan işletmelerin işini kolaylaştırmak için ISO 22000'in yeni sürümü, diğer ISO yönetim sistemi standartları olan HLS (Yüksek Düzeyli Yapı) ile aynı yapıyı izleyecektir.
Risk yaklaşımı: standart, riski anlamak için farklı bir yaklaşım içeriyor.
PDCA döngüsü: standart, birlikte çalışılarak standart olarak iki ayrı döngüye sahip olmak suretiyle Plan-Do-Check-Act döngüsünü açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlardan biri yönetim sistemini diğeri ise HACCP ilkelerini kapsamaktadır.
İşlem süreci: Kritik Kontrol Noktaları (CCP), Operasyonel Ön Koşullu Programlar (OPRP'ler) ve Ön Koşullu Programlar (PRP'ler) gibi anahtar terimler arasındaki farkların net bir açıklaması verilmektedir.
Değişiklikten kim sorumludur?
Standardın revizyonu, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetimi konusunda uzmanlaşmış 30 ülkeden uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir (ISO / TC34 / SC17 / W8).

ISO 22000 : 2018 Sistem Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

GLOBALG.A.P. bağımsız bir başkan tarafından yönetilen seçilmiş bir üretici ve perakende temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından yönetilir.

GLOBALG.A.P. Standartlar ve uygulama, çeşitli Teknik Komiteler, Odak Grupları ve Sertifikasyon Kuruluş Komitesi tarafından geliştirilmekte ve tanımlanmaktadır. Ulusal Teknik Çalışma Grupları komitelerin çalışmalarını yerel düzeyde desteklemektedir. GLOBALG.A.P. Euro Retailer Ürün Çalışma Grubuna ait perakendecilerin girişimiyle 1997'de EUREPGAP olarak başladı. Süpermarketlerle birlikte çalışan İngiliz perakendecileri, tüketicilerin ürün güvenliği, çevresel etki, işçilerin ve hayvanların sağlığı, güvenliği ve refahı konusundaki artan endişelerinin farkına varmaktadır.

GLOBAL GAP
Perakendecilerin müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices - İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya çıkarmışlardır. Bu amaçla kuruluş üretiliciliğinin ve yetiştiriciliğinin her aşamasında tarladan sofraya güvenli gıda üretmekten sorumludur. Üretilen ürünlerin her aşamasında doğaya, canlıya zarar vermeden, iş sağlığı güvenliği riskleri alınmış ürün olarak değerlendirilerek sunulmaktadır.
Bugün dünyanın önde gelen tarımsal güvence programıdır ve tüketici gereksinimlerini hızla büyüyen ülkeler listesinde İyi Tarım Uygulamasına dönüştürmektedir.

Kapsam
Global GAP özellikle yaş meyve sebze ile Su ürünleri sektöründe AB pazarına girilmesinde en önemli unsur olarak görülmektedir. Global GAP belgesi ile tanımlanan üretici kodu GG numarası ile ürünün şirketin dünya çapında tanınmasına imkan vermektedir.

 • Üreticiler İçin Global Gap Modülleri
 • Global GAP Bitki modülü
 • Global GAP Su Ürünleri Modülü
 • Global Gap Hayvancılık Modülü
 • Global Gap Chain of Custody (Paketleme) Modülü
 • Global GAP (CFM) Yem Modülü

Amaç
Tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlamak, gıda kalitesini yükseltmek.

Yayın Tarihi
1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group)'nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi tarafından geliştirilmiştir.

Global Gap Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)
ASC 2010 yılında WWF ve IDH (Dutch Sürdürülebilir Ticaret Girişimi) girişimcileri ile kar amacı gütmeyen sürdürülebilir su ürünlerini amaçlayan bağımsız bir kuruluştur.
ASC sorumlu çiftlik ve deniz ürünleri dünyanın önde gelen belgelendirme ve etiketleme programı olmayı hedeflemektedir. Bu maksatla ASC’nin birincil rolü WWF Su Biyologları tarafından geliştirilen sorumlu yetiştiricilik için küresel standartlar yönetmektir.

Amaç

 • Sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu yetiştiricilik talepleri yerine getirmek.
 • Dünyada tüketilen tüm balıkların yarısından fazlası yetiştiricilik geliyor olması sebebi ile yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini azaltmak.
 • Dünya nüfusunun artmaya devam ettikçe, proteince zengin besin kaynakları için sürdürebilirliğini artırmaktadır. Böylece su ürünleri yetiştiriciliği olan bağımlılığımızı artması çevreye olan etkini azalmaktır.

Neden Sertifikasyon Önemlidir?
Dünya nüfusu arttıkça, toplumların balıktan beslenme oranları azalmakta unutulmamalıdır ki balık özellikle çocuklar için yüksek protein, düşük yağ, sağlıklı ve besinsel zenginliklerin besindir. Yakalama balıkçılığı ve geleneksel yöntemler muhtemelen talebi karşılamak mümkün değildir. Balıkçılık kaynaklarının sınırlı ve deniz balık stoklarının her geçen gün (% 86) azaldığı ve yok olduğu dünyada balık ürünleri ile beslenmenin önemi tekrar kontrol edilmesi gereken en önemli sorun teşkil etmektedir.
Yetiştiricilik çiftliklerinin amacı: Bu vahşi avcılık üzerindeki baskıyı azaltarak küresel talebi karşılamak için kapasitesine sahiptir. Yetiştiricilik küresel tüketilen balık tüketimin yarısı yetiştiricilikten gelen ürün ile sağlanmaktadır. Ama çiftlik balık talebindeki hızlı artış, yeni sorunlar yaratmakta. Su kirliliği, yerel ekosistemler ve kötü çalışma koşullarının bozulması. Yetiştiricilik iyi yönetilen olmadığında, örneğin olumsuz etkilerin, bir dizi olabilir. Daha hızlı su ürünleri sanayi, çevre ve yerel topluluklar üzerinde büyük potansiyel etkisini büyür.

Asc Belgelendirme Faydaları
Çiftliklerin ASC programına yatırım yapması için önemli nedenleri vardır:

 • Mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek ve yeni pazarlara girmelerini sağlamaktadır.
 • Sanayi içinde ve tüketiciler arasında daha fazla güvenilirlik ile piyasa değerini artırmaktadır.
 • Endüstrinin en iyi uygulamaları kabul ederek (örneğin yemin verimli kullanılması ve hastalığın daha iyi yöntemlerle kontrolü ) yerine getirmektedir.

ASC Standard Temel Maddeleri;

 1. Yasal uygunluk (yasalara uyma, işletmek yasal zorunluluklar)
 2. Doğal çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması
 3. Su kaynaklarının korunması
 4. Türlerin çeşitliliğinin korunması ve yaban popülasyonlar (örneğin, vahşi balık için bir tehdit olabilir kaçar önlenmesi)
 5. Hayvan yemi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı
 6. Sosyal sorumluluk (örn çocuk işçiliği, sağlık ve işçilerin güvenliği, toplanma özgürlüğü, halkla ilişkiler)
 7. Yumurta ve yavru için şartlar tedarikçi yönetimi

Uygulanmakta Olan Asc Standardları

 • ASC Abalone Standard
 • ASC Bivalve Standard
 • ASC Freshwater Trout Standard
 • ASC Pangasius Standard
 • ASC Salmon Standard
 • ASC Seriola and Cobia Standard
 • ASC Shrimp Standard
 • ASC Tilapia Standard
 • ASC Seabass, Seabream, Meagre Standard
 • ASC/MSC Seaweed Standard

Taslak Asc Standardları

 • ASC Core Standard
 • ASC Feed Standard
 • ASC Farm Standard
 • ASC Standards for new species

ASC Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU)

İyi Tarım Uygulamaları (İTU); İnsan sağlığına zararlı kimyasal, kalıntılar içermeyen, fiziksel ve mikrobiyolojik etkiye maruz kalmamış, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen üründür. Yetiştiriciliği sırasında vahşi ve doğal yaşamı koruyan diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şeklidir. İyi Tarım Uygulamaları,tarladan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve paketleme aşamasını kapsayarak iyi üretim uygulamaları logo ve etiketi ile satışa sunulur.

İyi Tarım Uygulamalarının Genel Kuralları:

 1. İyi tarım uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları doğrultusunda gerçekleştirilir.
 2. Kontrol ve sertifikasyon işlemleri Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca yapılır. Bu kuruluşlar, TS EN 45011 veya eşdeğeri uluslararası standartlara göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunur. Kontrol işlemleri kontrolör, sertifikasyon işlemleri sertifiker tarafından gerçekleştirilir.
 3. Üretilen tarımsal ürünler, kontrol edilerek sertifikalandırılır.
 4. İyi tarım uygulamaları; üretici, üretici örgütü veya müteşebbis ile KSK arasında tarafların sorumlulukları, hakları ve anlaşmazlıklarını düzenleyen sözleşme doğrultusunda yürütülür.
 5. Sertifikalı ürünün, bu Yönetmeliğe uygunluğundan üretici, üretici örgütleri ve müteşebbisler müteselsilen sorumludur.

Amaç

İyi Tarım Uygulamalarının amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının gerçekleştirilmesidir.

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon

07.12.2010 Tarih 27778 Sayılı Yönetmelik

28.05.2014  Tarih 29013 Sayılı Yönetmelik değişiklikleri işlenmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Kontrol ve Sertifikasyon Sistemi
Tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olmak üzere iki şekilde yapılır.

 1. Bireysel Sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar kontrol kuruluşu tarafından denetlenir.
 2. Grup Sertifikasyonu:  Üretici örgütü veya üretici çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen gerçek kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak üretici örgütü veya üretici adına kontrol edilir ve sertifikalandırılır. Bu seçenekte kontrol kuruluşu ile üretici organizasyonu arasında sözleşme yapılır ayrıca üretici organizasyonu ve üreticiler arasında da sözleşme yapılır.

ORGANİK TARIM NEDİR ?

Dünya nüfusunun artmasıyla ortaya çıkan gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla artan konversiyonel yetiştiricilik faaliyetine önem verilmiştir. Bu yetiştiricilik çeşidinde üretim attırılmasın karşın kullanılan aşırı kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanılması doğal çevre ve çanlılara büyük ve gere dönülemez zarar vermiş ve vermektedir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde her geçen gün kapasitesini ve pazar payını artıran organik ürün talebine ilgi artmakta uygulan alanlarda üreticisine büyük getiri sağlamaktadır.

Organik Tarım;

Tarımsal ilaç,suni gübre,hormon,antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan,tarladan sofraya yetiştiriciliğinin her aşaması kontrollü,doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sürdürülebilir verimliliğe dayalı,çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini ön planda tutan yetiştiricilik şeklidir.

Organik Ürün Çeşitleri;

Organik ürünün uygulandığı her türlü bitkisel, hayvansal ve son yıllarda uygulanmaya başlayan Su ürünleri (Alabalık Yetiştiriciliği) ile bu yetiştiriciliklerin  girdilerin sağlandığı yem, gübre vb. sanayi ürünleri çeşitlerini kapsamaktadır.

Organik Ürün Yönetimi;
Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasının her aşaması Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan kurallara göre gerçekleştirilir. Bu kurallarının yönetilmesinden yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşları sorumlundadır.

 

TÜRKİYE'DE ORGANİK TARIM

Ülkemizde organik tarıma 1980’li yılların ortalarından itibaren Uluslar arası organik tarım firmalarının öncülüğünde sözleşmeli tarım sistemi ile ihracata yönelik olarak kuru üzüm,kuru incir,kuru kayısı ve fındık üretimiyle başlanmıştır. İlk olarak Manisa Tekelioğlu Köyünde organik tarım faaliyeti 1986 yılında muhtarlığın belirlediği alanda örnek organik ürün yetiştirilmesiyle başlamıştır.1986 yılında ilk organik kuru üzüm üretimi projesi hayata geçmiş,bunu 1987’de organik incir projesi takip etmiştir.

Giderek gerek önemini artıran ve Pazar payını büyüten organik ürünlerin yönetimi için 03 aralık 2004’de Organik Tarım Kanunu yayımlanmış ve bunu 10 Haziran 2005’de yürürlüğe giren Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır Daha sonra 18.08.2010 Tarihin de  tekrar güncellenen Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yıllık bazda gözden geçirilen yönetmelikle 22.07.2015 tarihinde yapılan değişiklikler yayınlanmıştır.

NEDEN ORGANİK ÜRÜN

 • Pestisit kalıntısı olmaması (Bitkisel Üretim)
 • Antibiyotik kalıntısı olmaması (Hayvansal Üretim)
 • Hormon Uygulaması yapılmaması (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • GDO’ suz Ürün (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • Devlet teşvikleri (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • Ekonomik değerinin yüksek olması (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • Yüksek pazar payı (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • Topluma verdiği güven (Hayvansal + Bitkisel Üretim)
 • Doğal kaynakları tükenmeden ve kirletmeden sürdürülebilir üretim (Hayvansal + Bitkisel Üretim)

ISO Hakkında
ISO, 163 ulusal standart kuruluşuna üyeliği bulunan bağımsız, sivil toplum dışındaki bir organizasyondur.
Üyeleri aracılığıyla uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve yenilikçiliği destekleyen ve küresel zorluklara çözümler üreten gönüllü, fikir birliğine dayalı, pazarla ilgili Uluslararası Standartlar geliştirir. Merkezi Sekreterliği İsviçre Cenevre'de bulunur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) KYS

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart olup verilen belgenin adıdır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

Kapsam
Bu standard, aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gereken şartları kapsar:
a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli olarak sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda,
b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında.

Amaç

 • ISO standartları müşterilerin istek ve taleplerinin yerine getirilmesinde yardımcı olur
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına destek olur,
 • ISO ile Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyaca kabul görmüş bir standarttır,
 • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.
 • Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır,
 • Diğer uygulanmakta yada uygulanmak istenen uluslar arası standartlara referans olur,
 • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon
ISO 9000 Kalite Sistem Standartları Mart 1987’de yayınlanmış ve ülkemiz (TSE 1988) başta olmak üzere birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmiştir. ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır.
ISO 9001 günümüzde 2008 versiyonu ve 2015 versiyonu olarak uygulanmakta ve belgelendirilmektedir.

ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

ISO Hakkında
ISO, 163 ulusal standart kuruluşuna üyeliği bulunan bağımsız, sivil toplum dışındaki bir organizasyondur. Üyeleri aracılığıyla uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve yenilikçiliği destekleyen ve küresel zorluklara çözümler üreten gönüllü, fikir birliğine dayalı, pazarla ilgili Uluslararası Standartlar geliştirir.
Merkezi Sekreterliği İsviçre Cenevre'de bulunur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe hava, su, toprak, doğal kaynakları tüketmeden sürdürülebilir üretim tekniklerini belirleyen bir standarttır.
Üretimin her aşamasında çevresel etkinin değerlendirmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu maksatla insanlığın çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân vermek amacıyla, bir çevre yönetim sisteminin şartlarını belirtmektedir.
ISO 14001 standardının amacı doğal kaynak kullanımının azaltılması çevreye zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır. Günümüzde birçok standartların ortak maddesi olan üretimin çevreye etkileri bu etkilerin asgari seviye düşürülmesi konusunda atılan adımların bütünün ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile izlenmesi sağlanmaktadır.

Kapsam
Bu standard, bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar. Kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Standardın kendisi, özel çevre performansı kriterleri tespit etmez.
Bu standard, aşağıdaki hususları amaçlayan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir.
a) Bir çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi,
b) Kuruluş tarafından beyan edilen çevre politikasına uymanın taahhüt edilmesi,
c) Aşağıdaki hususlardan herhangi birisi yoluyla bu standarda uyumun gösterilmesi,

1) Öz belirleme ve öz beyanda bulunulması,
2) Müşteriler gibi, ilgili taraflarla olan uyumun doğruluğunun araştırılması,
3) Kuruluşun dışındaki bir tarafça öz beyanın doğruluğunun araştırılması,
4) Haricî bir kuruluş tarafından çevre yönetim sisteminin belgelendirmesinin/tescilinin araştırılması.

Amaç

 • Üretimin her aşamasında çevresel etkinin değerlendirmesine olanak sağlamak,
 • Her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması ve değişik coğrafî, kültürel ve sosyal şartlara uyarlamak,
 • Doğal kaynak kullanımının azaltılması, çevreye zararların minimum düzeye indirmek.

Yayın Tarihi ve Güncel Versiyon
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, dünyanın ilk uluslararası çevre yönetim standardı olarak 1992 yılında yayınlanmıştır. ISO 14001’in yeni versiyonun yazılma nedeni, standardın günümüz pazar koşullarına uyumunu korumanın yanında, kuruluşlara daha ileri bir performans ve yeni ticari faydalar sunmaya devam etmektir.
ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim standartları serisine uyum sağlayacak şekilde revize edilmiş ve 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın yeni versiyonu kuruluşların iş stratejileriyle uyumlu olarak çevre performanslarını arttırmayı ve sürdürülebilirliği odak haline getirmeyi hedeflemektedir.
IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut çevre yönetim sistemlerini ISO 14001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Standartta başlıca değişiklikler nelerdir?

 • Kuruluşun stratejik planlama süreçlerinde çevre yönetiminin öneminin artması,
 • Liderliğe daha fazla odaklanma,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve iklim değişikliği azaltımı gibi çevreyi zarardan ve bozulmadan korumak için proaktif girişimlerin eklenmesi,
 • Eklenen çevre performansının iyileştirilmesi,
 • Çevresel hususları dikkate alarak yaşam döngüsü düşüncesi,
 • Bir iletişim stratejisinin eklenmesi.

ISO 14001: 2015 Sistem Belgelendirme Süreci

 • Danışmanlık Ofisi’ne başvuru yapılması,
 • Dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan Dokümanlar ile ilgili Kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme Tetkikinin gerçekleşmesi,
 • SONUÇ : Belge almaya hak kazanılması.
 • Burada dikkat edilmesi gereken konu danışmanlık firmasının veya şirketinin sistem kurarken dokümantasyon yığınına boğmaması ve piyasada belge satan belgelendirme şirketlerinden belge aldırmaması olacaktır.

UTZ kimdir?

UTZ sertifikalı kahve, kakao ya da çay, fındık satın aldığınızda daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olur.

UTZ, çiftçilere, ailelerine ve gezegenimize sürdürülebilir çiftçilik ve daha iyi fırsatlar sunmaktadır. UTZ programı, çiftçilere daha iyi tarım yöntemleri öğrenmelerini, çalışma koşullarını iyileştirmelerini ve çocuklarına ve çevreye daha iyi bakmalarını sağlıyor.

UTZ programı sayesinde, çiftçiler daha iyi ürün yetiştirir, daha fazla gelir yaratır ve çevreyi korumak ve dünyanın doğal kaynaklarını güvence altına alırken daha iyi fırsatlar yaratır.

UTZ sürdürülebilir tarımın norm olduğu bir dünya yaratmayı amaçlıyor; Çiftçiler iyi tarım uygulamalarını uyguluyor ve çiftliklerini insanlara ve gezegene saygıyla yönetiyorlar; endüstri sürdürülebilir üretime yatırım yapıyor ve ödüllendiriyor ve tüketiciler satın aldıkları ürünlerin keyfini çıkarabiliyor ve buna güveniyorlar.

UTZ sertifikası tüketicilere, ürünlerin çiftlikten mağaza rafına kadar sürdürülebilir bir şekilde tedarik edildiğini gösteriyor. Sertifikalı olmak için, tüm UTZ tedarikçileri, daha iyi tarım yöntemleri, çalışma koşulları ve doğanın korunması konularında uzman rehberlik sunan standartlara uymak zorundadır. Bu da, daha iyi üretim, daha iyi bir çevre ve herkes için daha iyi bir hayat sürmesine neden olur.

Sürdürülebilir pazarlar için şeffaflık sağlamak

UTZ,ISAEL gereklilikleri doğrultusunda  çok paydaşlı bir yönetim yapısına sahiptir.

Bir üründe UTZ logosunu gördüğünüzde, şirketin UTZ sertifikalı kahve, kakao, çay ya da fındık tedarik ederek sürdürülebilir tarımını desteklediği anlamına gelir.

UTZ sertifikalı malzemeler, insanlara ve gezegene saygıyla, daha iyi tarım uygulamaları uygulamak üzere eğitilmiş çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Çiftçiler, UTZ programının sürdürülebilirlik standartlarına uymalarını sağlamak için düzenli olarak denetlenmektedir.

UTZ standardı

UTZ sertifikalı tüm kahve, çay, kakao ve fındık, adalet ve şeffaflık ilkelerine göre yönlendirilen UTZ standardına göre üretilmektedir.

Standart, iki rehber grup  aracılığıyla faaliyet göstermektedir:  Uygulama  Kuralları(yetiştirme  ve hasat sürecini kapsar) ve gözetim zinciri (çiftlikten ayrıldıkları andan geldiğinde ürünleri kapsayan) Zincirler

Standart, iki kural grubuyla çalışır: Davranış Kurallarımız (büyüyen ve hasat sürecini kapsar) ve Zindelik Zinciri (ürünün hasattan sonra rafa gidene kadar geçirdiği süreci kapsar)