Su Ürünleri İşletmelerine Yönelik İhracat İzni Başvuru Dosyasının Hazılanması

Ülkemizden balıkçılık ürünleri, canlı çift kabuklu yumuşakçalar, kurbağa bacağı, işlenmiş kara salyangozu, canlı kurbağa ve kara salyangozu işletmelerine ihracat izni verilmesi ve bu işletmelerin ürünleri ile yetiştiricilik amaçlı canlı balıklar, süs balıkları vb. ürünlerin ihracatına yönelik sağlık sertifikası düzenleme kuralları belirlenmektedir.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereğince İşletme Onay Belgesi ve İşletme Onay Numara’sına sahip gıda işyerlerinde üretilen ürünlerin insan tüketimine yönelik piyasaya arzı sadece yurt içinde yapılabilmektedir. İhracat yapmak isteyen işletmelerin söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan İşletme Onay Belgesi ve İşletme Onay Numara’sına ilave olarak, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından İhracat İzni alması gerekmektedir. Ayrıca, canlı kurbağa, canlı kara salyangozu, yetiştiricilik amaçlı yavru balık ve akvaryum süs balığı gibi birincil ürün ihracatı yapmak isteyen işletmelerin aynı Yönetmelik kapsamında yer alan İşletme Kayıt Belgesi ve İşletme Kayıt Numarası alması zorunludur.

İşletmenin bulunduğu il müdürlüğüne güncel HACCP Planının bir örneğinin yer aldığı dilekçe ile başvuruda bulunur. Bakanlığın gerekli incelemelerinden sonra uygun bulunan işletmelere Avrupa Birliği AB, Cin Halk Cumhuriyeti ÇHC ve Rusya Federasyonu RF’ye ihracat için, bu ülkelerin resmi web sitelerinde yer alan listeye ilgili işletme unvanının eklenmesi ve yürürlüğe girmesinin ardından ihracat gerçekleştirilecektir. Diğer AB dışı ülkelere ihracat için Bakanlık duyurusu yeterlidir.

Voden Danışmanlık Mühendislik olarak su ürünleri işletmelerinin ihracat izin başvurusunda gerekli olan Haccp dosyasının hazırlanması, işletmenin alt yapı gereksinimleri konusunda gerekli bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmaktadır.