İç denetim

Denetimlerin birinci amacı organizasyonun KYS (Kalite Yönetim Sistemi) veya GGYS ( Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığının ölçülmesidir. Denetimler yönetim sistemi gereksinimlerine, kanun düzenlemelerine, sözleşmelere, müşteri şartlarına dair gerçekleştirilebilir. Denetleme ile denetlenen bölümün yönetim sisteminin denetleme kriterleri ile ne ölçüde uyumlu olduğu, kanun ve düzenlemeleri karşılama kapasitesi, yönetim sisteminin etkinliği ve sistemin geliştirilebileceği potansiyel alanlar saptanabilir. İyileştirme için önemli bir araçtır. Amaç yönetim sisteminin ne kadar iyi çalıştığını tespit etmektir. Dolayısıyla denetim sırasında elde edilen bilgiler son derece kıymetlidir. Kuruluşlar gerekli eğitimleri alarak kendi süreçlerini denetlerler. Fakat günlük iş tempolarının yoğunluğu, devam eden dönemlerde tekrarlardan kaynaklanan bıkkınlık ve iş körlüğü gibi nedenlerle sistemin kontrol mekanizmasının etkinliğinin azalmasına hatta bazen tamamen yok olmasına neden olur.
Voden Danışmanlık Mühendislik Eğitim deneyimli baş tetkikçi kadrosu ile bu önemli süreci sizler adına en etkin şekilde gerçekleştirir.