Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

13/6/2009 tarihli ve 27257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201028-5.htm

Share