Articles posted by supergise_t0ay7w

Müşteri Odaklılık: Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi gerekir. Liderlik: Üst Yönetim, şirketin istenen hedeflerine ulaşmak için kuruluştaki herkesi yöneterek, iletişim kurarak ve birleştirerek ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlayarak KYS’ye olan bağlılıklarını göstermelidir. Çalışanların katılımı: Şirketteki konumlarına bakılmaksızın herkes KYS’ye dahil olur. Süreç Yaklaşımı: Şirketteki tüm faaliyetler süreç olarak ele alınır. Bu, belirtilen hedeflere

read more

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, salça ve benzeri ürünler için kriterler yeniden belirlendi. Domates salçası/püresi ve biber salçası/püresi etiketlerinde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler kullanılmayacak. Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2020/19), 13 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200813-5.htm

read more

IFS Food Ver. 7 denetimleri 1 Mart 2021’den itibaren gerçekleştirilebilecek ve mevcut belgeli kuruluşların ise 1 Temmuz 2021’den itibaren yeni versiyonu uygulamaları zorunluluğu başlayacaktır. 1 Temmuz sonra Versiyon 6.1 denetimleri gerçekleştirilemeyecektir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ Voden Danışmanlık Mühendislik olarak IFS Food Ver.7 bilgilendirme ve geçiş eğitimleri pandemi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak fiziki ya

read more

24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

read more