Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201028-4.htm

Share