Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

  • Müşteri Odaklılık: Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi gerekir.
  • Liderlik: Üst Yönetim, şirketin istenen hedeflerine ulaşmak için kuruluştaki herkesi yöneterek, iletişim kurarak ve birleştirerek ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlayarak KYS’ye olan bağlılıklarını göstermelidir.
  • Çalışanların katılımı: Şirketteki konumlarına bakılmaksızın herkes KYS’ye dahil olur.
  • Süreç Yaklaşımı: Şirketteki tüm faaliyetler süreç olarak ele alınır. Bu, belirtilen hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları belirlemek amacıyla faaliyetlerin sistematik bir tanımını sağlayacaktır.
  • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Şirketteki tüm süreçlerin ve birbirlerine bağımlılıklarının tanımlanmasını ve bu süreçlerin eksiksiz bir sistem olarak yönetilmesini gerektirir.
  • Sürekli İyileştirme: Şirketin Sürekli İyileştirilmesi, hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşılmasına yönelik ilerlemenin ölçülmesini içeren hiç bitmeyen bir süreçtir.
  • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Bu, veri toplama ve analiz etme ve daha sonra hangi yoldan gidileceğine ilişkin sağlam kararlar vermek için kullanma yöntemidir.
  • İlişki Fayda: Tedarikçilerle, Müşterilerle, Paydaşlarla, yani ilgili taraflarla etkin iş birliği ilişkileri sağlanmalıdır.

Saygılarımızla

Voden Danışmanlık Müh. Eğitim

Share